Budowanie Aplikacji Mobilnych

Projektując i budując mobilne doświadczenia, należy pamiętać o kilku rzeczach podczas całego procesu. W AIM Consulting stosujemy wieloetapowe podejście do projektowania i rozwoju aplikacji mobilnych ( odkrywanie, planowanie produktu, projektowanie i wdrażanie ).

Dobra strategia aplikacji mobilnych może pomóc firmom dotrzeć do użytkowników w wielu kanałach. Twój plan będzie wymagał inwestycji poznawczych i pieniężnych, aby osiągnąć pożądane cele, w tym inwestowania w trendy rynkowe, badania użytkowników, wiedzę ekspercką w zakresie rozwiązań i planowanie operacyjne.

Odkrycie

W fazie odkrywania zidentyfikuj i zweryfikuj potrzeby użytkowników, przeprowadzając badania użytkowników i rynku. Opinie użytkowników, wskazówki analityków branżowych, zmiany w bazie użytkowników lub na rynku oraz wiele innych podobnych źródeł dostarczają doskonałych materiałów do odkrywania. Celem odkrycia jest identyfikacja potrzeb użytkowników poprzez ważne badania i wyznaczenie realistycznych celów projektu dla strategicznej mapy drogowej. W zależności od potrzeb, cele projektu mogą wahać się od zbudowania rozsądnego minimalnego opłacalnego produktu do zbudowania pełnego, wieloaspektowego rozwiązania platformy mobilnej. Stamtąd możesz zdecydować, czy wykonać pracę we własnym zakresie, czy znaleźć zaufanego partnera, który poprowadzi i wesprze dojrzewanie strategii aplikacji.

Planowanie produktu

W fazie planowania produktu oceniane są wszystkie cele, kompetencje, problemy i zasoby. Te dane wejściowe są przydatne w dostarczaniu wysoce odpowiednich, ukierunkowanych i praktycznych rezultatów. Chociaż niniejszy artykuł koncentruje się przede wszystkim na strategii mobilnej, warto wspomnieć, że sukces każdej dobrze zaprojektowanej aplikacji jest tak dobry, jak jej penetracja rynkowa. Wybór elementu wynikowego może mieć wpływ na to, jak wykrywana będzie Twoja aplikacja dla użytkowników. Na przykład; Natywne aplikacje mobilne można znaleźć w sklepach z aplikacjami, podczas gdy progresywne aplikacje internetowe [i]  nie są, a zatem zazwyczaj trudniej je znaleźć i promować. Plan produktu powinien uwzględniać, jak wygląda sukces, a na tej podstawie firma może określić, jak najlepiej osiągnąć te cele. Kim są docelowi użytkownicy? Czy lojalność i wzrost organiczny są ważne? Ilu subskrybowanych użytkowników reprezentuje sukces? Czy przychody pochodzą z aplikacji, a jeśli tak, to jaka kwota oznacza sukces?”.

Sklep detaliczny może chcieć zwiększyć lojalność poprzez doświadczenia mobilne. Dlatego sukcesem może być dotarcie do określonej liczby lub procentu nowych subskrybentów. Lub może być mierzony liczbą użytkowników, którzy zgłosili się do unikalnego programu lojalnościowego promowanego za pośrednictwem aplikacji. Plan produktu powinien również uwzględniać możliwości i dojrzałość zespołów biznesowych i technologicznych. W szczególności, czy są w stanie zbudować i utrzymać daną strategię. 

Działający dziś program lojalnościowy dla handlu detalicznego, który można dostosować i promować za pomocą doświadczeń mobilnych, czy też firma zaczyna od zera? Czy firma posiada zasoby wymagane do zbudowania i utrzymania każdego aspektu? Jeśli nie, jak wpływa to na oś czasu lub cele? Plan można stworzyć z  podejściem czołgania się, chodzenia, biegania . Po pierwsze,  indeksowanie,  aby dowiedzieć się, jak wygląda model i określić, co jest niezbędne dla firmy i istotne w branży i społeczności (co to jest program lojalnościowy). Następnie  przejdź  do zbudowania fundamentu, na którym będzie działać koncepcja (jakie są wymagane podstawowe dane i systemy informacyjne oraz jak przejawia się w mobilnych doświadczeniach). A potem wreszcie  działa , gdy wszystkie kluczowe elementy są już gotowe (zintegrowane środowiska internetowe i aplikacje mobilne w połączeniu z solidnym przetwarzaniem danych i wglądem w backend). Niezależnie od planu, powinien on zapewnić elementy budulcowe dla Twojej kampanii i zdefiniować kluczowe wskaźniki wydajności (KPI), za pomocą których firma będzie mierzyć sukces.

Demografia rynku

Zastanów się, kim są użytkownicy, którzy tworzą Twoją główną bazę użytkowników. Na przykład spróbuj określić, co jest dla nich ważne, co ich łączy, jaką grupę demograficzną tworzą w Twojej branży. Na przykład na wysokim poziomie możesz zacząć od zidentyfikowania docelowej grupy demograficznej, w tym wyżu demograficznego, millenialsów i pokolenia X. Aplikacje mobilne stały się integralną częścią codziennych zajęć. W rzeczywistości 91% właścicieli smartfonów korzysta z aplikacji. Stamtąd możesz korzystać z innych danych rynkowych i analiz, aby jeszcze bardziej zawęzić populację użytkowników. Pomoc w prowadzeniu kolejnych kroków poza strategicznymi spostrzeżeniami w celu skoncentrowania badań użytkowników i rynku, które pomogą w wyborze i udoskonaleniu funkcji, testach A/B, priorytetowej ekspansji rynkowej i powiązanych działaniach.

Zalecana czynność

Przeprowadź skoncentrowane badania rynkowe w tych grupach demograficznych, aby dalej identyfikować i ustalać priorytety funkcji, segmentów rynku i powiązanych zależności z mapami drogowymi.

Wskazówki kulturowe i przemysłowe

n określając swoje demograficzne i podstawowe grupy docelowe, ostatecznie będzie wiele grup identyfikowanych według kryteriów, takich jak lokalizacja (miasto, wieś, podmiejskie), zainteresowania, kręgi społeczne i dowolna liczba innych wskaźników.

Możesz również wziąć pod uwagę ekosystem przemysłowy:

czy tworzysz wrażenia, które będą wykorzystywane na popularnych urządzeniach w dużych miastach z funkcjonalną łącznością internetową na kontach użytkowników, którzy nie martwią się zużyciem danych lub przepustowością?

Projektujesz aplikację do użytku w środowisku przemysłowym, na przykład podczas inwentaryzacji magazynu lub kontroli przesyłek przechodzących przez odprawę celną na granicy? Różne dyscypliny i kultury angażują się w produkty i usługi na różne sposoby i w różnym czasie. Myśląc o dostarczaniu wiadomości do użytkowników, zastanów się, kiedy konkretni odbiorcy mogą być najbardziej otwarci. – Kolektyw UX, 2018 Jeśli oczekujesz, że Twoja aplikacja będzie wdrażana w wielu regionach geograficznych, czy istnieją jakieś podstawowe cechy kulturowe, które należy wziąć pod uwagę podczas projektowania środowiska użytkownika lub przepływu? Być może jest to kulturowy aspekt pewnej branży, takiej jak rolnictwo lub żegluga, gdzie dziesięciolecia formalnego procesu związanego z papierkową robotą zaszczepiły pewne oczekiwania. Jest to szczególnie ważne, gdy po raz pierwszy wprowadzasz środowisko aplikacji do grupy.

Zalecana czynność

Dokładnie zbadaj rynek docelowy i dane demograficzne użytkowników, aby lepiej skoncentrować się na wysiłkach ukierunkowanych w celu osiągnięcia najlepszych możliwych wyników.

Projekt i doświadczenie użytkownika

W AIM współpracujemy z naszymi klientami, aby zintegrować projektowanie zorientowane na użytkownika z podstawą ich planów mobilnych. Oznacza to stawianie potrzeb klientów na pierwszym miejscu, zobowiązanie do ciągłego testowania i branie odpowiedzialności za komunikowanie tych priorytetów w całym procesie rozwoju.

Użytkownicy są kluczem do sukcesu w strategii aplikacji konsumenckich. Niezbędne jest zdefiniowanie grupy docelowej użytkownika. Persony użytkowników i ścieżki użytkowników to potężne narzędzia, których można używać do kierowania tworzeniem tych elementów i udoskonalać je z czasem, gdy uczysz się i dostosowujesz w oparciu o dane rynkowe i interakcje użytkowników.

Persony definiują reprezentatywne typy użytkowników, takie jak Sarah, lat 29, pracuje w branży nieruchomości, ma dwie siostry, mieszka w mieście, w weekendy jest opiekunką wolontariuszy i lubi blogować o swoich doświadczeniach kulinarnych. Tworząc szczegółowe persony, które reprezentują kategorie użytkowników docelowych, możesz lepiej dopasować do nich podróże użytkownika.

Persona klienta

Gdy masz już odpowiednie persony, następnym krokiem jest użycie ich do zmapowania odpowiednich podróży użytkowników.

Świetnym sposobem na to jest umieszczenie zespołu w pomieszczeniu w sposób warsztatowy. Wydrukuj swoje persony i przypisz do każdej grupy, aby nakreślić określone scenariusze.

Dobrym pomysłem jest zrobienie tego w przestrzeni, w której możesz rysować na tablicach lub dużych powierzchniach, gdzie każdy może zobaczyć i współpracować na mapach podróży i makietach.

Projektowanie interakcji (taksonomia/przepływ)

Z naszego doświadczenia wynika, że ​​projektowanie interakcji i przepływ aplikacji to kolejny krytyczny obszar. Dobry projekt interakcji sprawi, że użytkownicy będą wracać, gdy dostaną aplikację w swoje ręce. Najgorszym możliwym rezultatem w przypadku jakiegokolwiek produktu pilotażowego lub v1 jest pozostawienie użytkownikom złych doświadczeń, które skłaniają ich do alternatywnych rozwiązań.

Podczas projektowania aplikacji po raz pierwszy bardzo ważne jest zamapowanie przepływów zadań i przetestowanie ich z użytkownikami przed wdrożeniem ich w wersji produkcyjnej. Można to zrobić na wiele sposobów, od karteczek samoprzylepnych, przez papierowe prototypy, aż po przekliki. Po prawidłowym przetestowaniu i zweryfikowaniu przepływu pracy linii bazowej można bezpiecznie przejść do programowania.

Chociaż początkowy model interakcji może być zaprojektowany i przetestowany wewnętrznie, po wdrożeniu aplikacji zazwyczaj bezpiecznie jest wykorzystać testy A/B do iteracji nowych pomysłów i doświadczeń za pomocą programu podglądu użytkownika.

Personalizacja

Personalizacja jest również czymś, co jest ważne w pracy nad planem działania. Jednak na początku możesz nie mieć odpowiednich danych, aby stworzyć prawdziwie spersonalizowane doświadczenie. Jeśli dopiero zaczynasz, odpowiednie dane mogą pochodzić z podobnych trendów branżowych lub doświadczeń internetowych. Możesz również przeprowadzić wstępne badania, aby dowiedzieć się więcej o docelowych użytkownikach i ich potrzebach. Po wdrożeniu aplikacji, dzięki odpowiednim możliwościom monitorowania i rejestrowania w połączeniu z inteligentną analizą, możliwe będzie ciągłe doskonalenie.

Chociaż „inteligentny” model personalizacji oparty na danych jest najpotężniejszy, zebranie wystarczającej ilości danych do zbudowania dojrzałego modelu istotności zajmuje trochę czasu. Istnieje kilka gotowych rozwiązań, które mogą pomóc w śledzeniu i personalizacji dla użytkowników, ale może się również okazać, że tworzenie własnego rozwiązania jest skuteczniejsze.

Alternatywnie, personalizację można prowadzić w prostszy sposób za pomocą segmentów person lub podobnego modelu taksonomii, w którym użytkownicy są klasyfikowani na podstawie określonych cech i aspektów. Na przykład zasobniki mogą być oparte na lokalizacji użytkownika, niezależnie od tego, czy jest on nowym czy długoletnim użytkownikiem, albo na podstawie jego nawyków użytkowania w aplikacji lub szerszym ekosystemie.

We get results

What is App Development?

We help ambitious businesses like yours generate more profits by building awareness, driving web traffic, connecting with customers, and growing overall sales. Give us a call.

 • We provide a revolutionary level of transparency into our campaigns - from backlink acquisition.
 • Want to test our process before ramping up the budget? We'll prove our model and you'll see revenue soar.

We help ambitious businesses like yours generate more profits by building awareness, driving web traffic, connecting with customers, and growing overall sales. Give us a call.

 • Want to test our process before ramping up the budget? We'll prove our model and you'll see revenue soar.
 • We provide a revolutionary level of transparency into our campaigns - from backlink acquisition.
why app depelopment

Work with a Dedicated
SEO Company

From keyword research to technical auditing to site migration, our team of technical SEOs are true experts in their field.
Keyword Research 70%
Technical SEO Audit 80%
Content Optimization 60%

Take Website to Next Level!

choose your plan

Flexible Pricing Plans

We have experience working with large and small businesses and are ready to
develop a targeted strategy and plan that’s just right for you.
Standard
Standard

$ 69.99

Monthly Package

 • Social Media Marketing
 • 2.100 Keywords
 • One Way Link Building
 • 5 Free Optimization
 • 3 Press Releases
Economy
Economy

$ 79.99

Monthly Package

 • Social Media Marketing
 • 3.100 Keywords
 • One Way Link Building
 • 10 Free Optimization
 • 5 Press Releases
Executive
Executive

$ 89.99

Monthly Package

 • Social Media Marketing
 • 5.100 Keywords
 • One Way Link Building
 • 15 Free Optimization
 • 10 Press Releases

Tytuł H2

Zalecana czynność

Zbierz wszystkie dotychczasowe dane dotyczące aktualnych użytkowników i spróbuj odwzorować wszelkie wzorce użytkowania. Zastanów się również nad stworzeniem modelu personalizacji opartego na personie, który może być używany do pomocy, dopóki nie będzie można osiągnąć dojrzałości odpowiedniego modelu istotności.

Projekty przycisków i menu

Zaleca się, aby podczas uruchamiania projekty przycisków i menu starały się podążać za znanymi wzorcami, sprawdzonymi przez odpowiednie trendy branżowe lub w mediach społecznościowych. Gdy już masz typowy model, który działa, możesz go dostosować do własnych potrzeb, wprowadzając branding i inne subtelne zmiany, z którymi użytkownicy będą się identyfikować podczas korzystania z Twoich produktów.

Zalecana czynność

W zależności od celów projektu i możliwości zespołu pracującego nad tworzeniem aplikacji, możesz chcieć zidentyfikować system projektowania lub bibliotekę komponentów, na których można oprzeć początkowe projekty przycisków i menu. W razie potrzeby zespół AIM może pomóc wskazać właściwy kierunek lub dostarczyć odpowiednie rozwiązanie z naszej biblioteki wzorów.

Predykcyjne projektowanie i inteligentne wskazówki

Niezależnie od tego, gdzie użytkownik znajduje się w środowisku mobilnym, nie powinien mieć problemu z przejściem do kolejnego logicznego kroku lub powrotem do początku. Umieść wskazówki z bułki tartej z przodu i na środku (np. jak wrócić do domu) i zastanów się nad tym, co będzie dalej, korzystając ze wskazówek predykcyjnych.

Wprowadzanie danych na urządzeniu mobilnym jest zawsze wyzwaniem w porównaniu z typowym komputerem stacjonarnym. Daj użytkownikom wstępnie skonfigurowane opcje i pobieraj dane z podobnych pól tam, gdzie to możliwe. Na przykład, prosząc o dane osobowe, takie jak imię i nazwisko lub adres e-mail, skorzystaj z pamięci podręcznej na urządzeniu lub danych wejściowych platformy.

Częścią tego, co robi wrażenie na użytkownikach i sprawia, że ​​korzystanie z aplikacji jest wspaniałe, są wskazówki zintegrowane z doświadczeniem. Przykładem może być przycisk, który subtelnie pulsuje, gdy jest to kolejny logiczny krok w przepływie. Lub bardziej wyraźnym przykładem, z którym jesteśmy bardziej zaznajomieni, jest liczba pojawiająca się w Twoim kanale, wskazująca na nową odpowiedź. Takie interakcje nazywamy intuicyjnymi. Jak często uważasz, że aplikacja lub interfejs jest frustrujący, ponieważ wydaje się trudny w użyciu? Niezależnie od tego, jak skomplikowany jest scenariusz informacyjny, inteligentne wskazówki mogą pomóc skierować użytkownika we właściwym kierunku.

Zalecana czynność

Wbuduj wskazówki do swojego modelu interakcji i regularnie testuj i monitoruj wzorce zachowań oraz to, co użytkownicy uważają za przydatne, mylące lub rozpraszające.

Projekt wizualny

Znakowanie interfejsu użytkownika

Projekt wizualny pomaga określić markę i ton doświadczenia użytkownika i Twojej firmy. Może również pomóc przyciągnąć użytkownika, w zależności od tego, co aplikacja próbuje osiągnąć. Na przykład Twoje logo lub marka mogą być wyświetlane w kolorze niebieskim i pomarańczowym, ale sposób wykorzystania tych kolorów w projekcie aplikacji powinien być (do pewnego stopnia) inspirowany przez odbiorców docelowych.

Na przykład przykładowy interfejs użytkownika po prawej stronie jest oparty na jasnym motywie, czerpiąc inspirację z tematów dotyczących zdrowia i dobrego samopoczucia. To tylko jeden z wielu potencjalnych wzorców projektowych, które zespół mógłby stworzyć. Doświadczenie wizualne to połączenie użyteczności i brandingu. Znalezienie odpowiedniej kombinacji może być zarówno zabawne, jak i satysfakcjonujące.

Nie komplikuj

Znajdź jedną rzecz, którą większość użytkowników będzie chciała/musiała zrobić podczas uruchamiania aplikacji. W powyższym przykładzie skupiliśmy się na kanale aktywności, aby pomóc im połączyć się ze społecznością i zachęcić do interakcji, udostępniania i dalszego wnoszenia wkładu. Ogranicz tekst do minimum i oszczędnie używaj czcionek i stylów. Zbyt wiele rozmiarów i stylów czcionek spowoduje fragmentację interfejsu użytkownika. Jeśli to możliwe, postaraj się, aby każdy widok miał mniej więcej trzy style.

Zalecana czynność

Stwórz kilka różnych doświadczeń ze stroną docelową i przetestuj je na przykładowej bazie użytkowników. Określ, który z nich najbardziej rezonuje z Twoją grupą docelową i skup się na tym w wersji v1. Gdy zaczniesz zbierać dane o rzeczywistym użytkowaniu i powiązane dane wejściowe, możesz to wykorzystać, aby lepiej dostroić ogólne wrażenia użytkownika.

Adaptacyjne a responsywne treści

Projektowanie adaptacyjne a projektowanie responsywne to trwająca dekadę debata podczas tworzenia aplikacji dla coraz bardziej zróżnicowanego ekosystemu mobilnego i IoT. Projektowanie adaptacyjne jest wyraźnie ukierunkowane na urządzenia lub kategorie urządzeń, głównie w oparciu o oczekiwania dotyczące urządzeń, takie jak stałe proporcje ekranu i rozdzielczość. Jest to idealna metoda do użycia w przypadku kierowania na określone urządzenie lub klasę urządzeń o wspólnych cechach. Na przykład możesz użyć tego adaptacyjnego projektu do kierowania na iPhone’y, iPady i laptopy z iOS. Ale co się stanie, gdy urządzenie zostanie podłączone do ultraszerokiego monitora 4K? Jeśli jest to typowy przypadek, a nie przypadek skrajny, możesz zamiast tego rozważyć podejście responsywne.

Projekt responsywny opiera się na koncepcji budowania zawartości z punktami przerwania komponentów, które pozwalają zawartości dostosowywać się do pojemnika, aby płynąć jak woda. Jest to idealne rozwiązanie w przypadku większości rozwiązań skierowanych do konsumentów, ponieważ umożliwia jednorazowe tworzenie treści i używanie ich wszędzie. Użytkownik może zmienić rozmiar okna, a zawartość zmieni się w celu dostosowania. Treści adaptacyjne nie są tak elastyczne i mogą nie dostosowywać się w takim samym stopniu, jak treści projektowane responsywnie.

Elastyczny projekt

W podejściu zorientowanym na urządzenia mobilne najlepszym rozwiązaniem jest responsywny projekt, który można wykorzystać na wszystkich rozmiarach ekranu. Jest to łatwy sposób na tworzenie doświadczeń, które są wykorzystywane w przeglądarce i mogą być zasilane zarówno przez hybrydowe, jak i progresywne aplikacje mobilne, które wykorzystują tę samą zawartość internetową. Nie oznacza to, że rodzime podejście nie jest uzasadnione, ponieważ wymagałoby to większej należytej staranności przed podjęciem właściwej decyzji. Więcej o natywnych i hybrydowych w następnej sekcji.

Zalecana czynność

Rozważ responsywne podejście do tworzenia treści dla rozwiązania mobilnego i sprawdź, czy punkty przerwania i elastyczność są odpowiednie i będą skalować się w sieci i na urządzeniach mobilnych w podobny sposób. Po ustaleniu planu lub kierunku projektu można to zrobić podczas krótkiego warsztatu, a AIM jest bardzo zaznajomiony z tym ćwiczeniem, jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania.